Ekologische tuiniervereniging De Nijvere Pier

Over ons

Al 35 jaar 'nijvere pieren'
De vereniging 'De Nijvere Pier' is officieel opgericht in 1985, maar al in 1983 - toen het tracé van de nog aan te leggen A27 definitief was vastgesteld - begonnen er 'nijvere pieren' te tuinieren aan de Mereveldseweg in een voormalige gemengde boomgaard. Tegenwoordig huren we de grond via de koepelorganisatie AVVN van de Gemeente Utrecht.


Hoe ziet het tuinenpark eruit?

De Nijvere Pier is een groen tuinenpark met een natuurlijke uitstraling.

De ca. 65 tuinen (van 40 of 80 m²) beslaan ongeveer 1/3 deel van het  complex. Daartussen liggen graspaden. Eromheen zijn veel verschillende ecotopen: grasland langs het spoor, oude en jongere hoogstamfruitbomen, meidoornhagen en braamstruweel, een bosstrook met veel verschillende wilde planten, een gemeenschappelijke composthoop, een paddenpoel en een bijenstal. Wilde bloemen worden bij ons verwelkomd en gekoesterd!

De meeste leden telen vooral groenten en klein fruit. Daarbij worden tijdelijke constructies gebruikt, zoals bonenstaken, rekken en frames voor netten en lage tunnels. Na het groeiseizoen bergen we die weer op om het open karakter van de tuin zo goed mogelijk te behouden.

Er zijn hier géén huisjes.


Welke voorzieningen zijn er (en wat is er niet)?

  • Er is leidingwater (één kraan, alleen voor consumptie)
  • Er zijn handpompen voor grondwater om je tuin mee te begieten.

  • Er is een gemeenschappelijke schuur met basisgereedschap voor algemeen gebruik, zoals kruiwagens, schoffels, harken, spaden en scharen. Bij noodweer kan je hier ook even schuilen.

  •  Er is  géén elektriciteit en ook (nog) géén toilet.


Hoe tuinieren we?

We tuinieren ekologisch, dat wil zeggen dat we de bodem zo duurzaam mogelijk proberen te gebruiken. Dat houdt onder andere in: verbetering van de grondstructuur met compost en paardenmest en bevordering van het bodemleven door combinatie- en wisselteelt. Uiteraard zijn chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest verboden!

 

Wat komt er nog meer bij kijken?

Het  complex van de Nijvere Pier is veel groter en gevarieerder dan alleen het tuinen-gedeelte. Dat vergt veel onderhoudswerk!

Voor een klein deel kunnen we externe hulp inhuren, maar daarnaast is actieve inzet van alle leden nodig. Voor groot onderhoud zijn er jaarlijks vier gemeenschappelijk werkmiddagen: dan verzetten we met zijn allen veel werk.

Los daarvan is ook veel 'doorgaand' onderhoud nodig, zoals het regelmatig maaien van de paden, uitsteken van Grote berenklauw en onderhoud aan gereedschap. Extra inzet is altijd welkom!


Hoe helpen en inspireren we elkaar?

Bij grote klussen, die iemand niet alleen aan kan, springen andere leden bij. Wie pootgoed over heeft maakt anderen daar blij mee. Bijzondere waarnemingen (velduil, wezel, ringslang, voorjaarspronkridderzwam, om er een paar te noemen) worden doorverteld.

De gezelligheid wordt ook niet uit het oog verloren. Op de werkmiddagen is er volop gelegenheid om - onder het genot van koffie en koek - bij te praten over tuinplannen en wat die meer zij! En op het oogstfeest in de nazomer kunnen we lekker uitblazen en genieten van  heerlijke - en vaak heel bijzondere! - hapjes gemaakt van onze eigen oogst.

Verder maken we elk jaar een 'Nijvere Pier Koerier': een ledenblad met allerhande ervaringen, tips, trucs, weetjes en recepten.

 

Wat doet de vereniging nog meer?

De vereniging 'De Nijvere Pier' is officieel opgericht in 1985 maar al in 1983 begonnen er 'nijvere pieren' te tuinieren aan de Mereveldseweg. Het terrein wordt - via het AVVN - gehuurd van de Gemeente Utrecht.

De vereniging is aangesloten bij het Algemeen Verbond van Volkstuinverenigingen in Nederland (AVVN). Deze landelijke organisatie voor hobbytuinders behartigt de belangen van de aangesloten verenigingen. Het is ook een kennisbron voor het besturen van een tuinvereniging én voor het tuinieren zelf. Leden van de Nijvere Pier ontvangen het AVVN kwartaalblad 'De Tuinliefhebber'.

De Nijvere Pier neemt deel aan het Overleg van volkstuinen in Utrecht (OVU); hier wordt vooral informatie uitgewisseld.