Ekologische tuiniervereniging De Nijvere Pier

Ecologisch tuinieren


'Ecologisch', wat houdt dat in?

In de ecologische land- en tuinbouw staat teeltwisseling - ook wel vruchtwisseling genoemd - centraal. Dat vloeit voort uit het primaire belang van een gezonde bodem. Gezonde gewassen vragen een goede wisselwerking tussen de bodem, de planten en alle dieren en micro-organismen die daarop en daarin leven. Simpel gezegd komt het erop neer dat blad-, wortel- en bloemgewassen ieder hun eigen soort voeding uit de grond halen, en dat je ze daarom beter niet elk jaar op dezelfde plek kunt telen.
Bij de ecologische benadering is er óók ruimte en respect voor ándere levende wezens: niet elk ongewenst kruidje of beestje hoeft verwijderd te worden!


Een tuin onderhouden, wat komt daar zoal bij kijken?

In ieder geval veel handwerk!  Het hele jaar door is er van alles te doen, variërend van het voorbewerken van de grond in winter en voorjaar, het zaaien, planten, uitdunnen, wieden, opbinden in het groeiseizoen, het oogsten en composteren van groenafval in zomer en najaar, tot onderhoud van je gereedschap in de winter.

Vaak moet je je zaaisel en vruchtdragende planten ook nog beschermen tegen vraat (door muizen of vogels). En vergeet het gieten niet: in een droge en warme periode zoals afgelopen voorjaar (2020) zul je heel wat plantjes de droogte door moeten helpen!

Kortom: wat je nodig hebt zijn enthousiasme, inzet en tijd. Ervaring komt dan vanzelf.


Hoeveel tijd kost het?

Hoeveel tijd een tuin kost, verschilt nogal, afhankelijk van wat je er precies mee doet. Een tuin met vooral bessenstruiken is minder arbeidsintensief dan een groentetuin.

De ervaring leert dat je  - op jaarbasis - mag rekenen op gemiddeld 1 uur per week voor elke 10m². In de winter is er uiteraard minder te doen, maar de maanden april tot september zijn toptijd: die vragen (vaak veel) méér uren per week.

Wie een maand op vakantie gaat kan bij terugkomst soms een 'jungle' aantreffen...  Oogsten kan trouwens ook veel tijd kosten!