Ekologische tuinier-vereniging De Nijvere Pier

Hoe tuinieren we?

In principe tuinieren we ecologisch.

Dat wil zeggen dat we de bodem zo duurzaam mogelijk proberen te gebruiken.

We doen dat onder andere door verbetering van de grondstructuur met compost en paardenmest én door bevordering van het bodemleven via combinatie- en wisselteelt. Uiteraard zijn chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest verboden!

Maar iedereen mag zelf weten wat hij op zijn of haar tuintje verbouwt.