Ekologische tuinier-vereniging De Nijvere Pier

Hoe tuinieren we?

In principe tuinieren we ecologisch.

Dat wil zeggen dat we er naar streven de bodem zo duurzaam mogelijk te gebruiken.

Kunstmest en chemisch bestrijdingsmiddelen horen daar volstrekt NIET bij. In plaats daarvan gebruiken we compost en paardenmest voor verbetering van de grondstructuur en stimulering van het bodemleven.

Plagen en uitputting van de bodem bestrijden we via combinatie- en wisselteelt.

Monocultures zijn dus ongewenst, maar verder mag iedereen zelf weten wat hij/zij in zijn of haar tuintje verbouwt.