Ekologische tuinier-vereniging De Nijvere Pier

Hoe ziet ons tuinenpark er uit?

Natuurlijke uitstraling

De Nijvere Pier is vooral een heel groen tuinenpark, met een natuurlijke uitstraling.

Wilde bloemen, óók de tamelijk 'gewone', worden bij ons verwelkomd en gekoesterd!

 • WELKOM!
 • Mededelingenkastje bij de toegangspoort
 • Mei 2013
 • Mei 2014
 • Mei 2014
 • Pasen 2014: bedje gespreid
 • Maart 2017: bloemenzee
 • Voorjaar 2017: de nieuwe paddenpoel
 • Voorjaar 2017: zijn laatste bloei...
 • Voorjaar 2017
 • Gereedschapsschuurtje
 • Februari 2021 Hooiland met appelbomen in die ene winterse week
 • Februari 2021: Sneeuwklokjes
 • April 2021 Bestrijding Reuzenberenklauw langs de spoorlijn
 • Wespenorchis


Geen tuinhuisjes

We hebben op ons complex een gereedschapsschuurtje en een  afdak voor bijenkasten, maar verder is er geen bebouwing.

We proberen het open karakter van de tuin zo goed mogelijk te behouden, daarom bergen we in principe hulpmiddelen als tunnels, kassen en netten na het groeiseizoen weer op.