Ekologische tuinier-vereniging De Nijvere Pier

Samenwerking met andere tuinen

 

OVU  - Overleg van Volkstuinen in Utrecht

Het bestuur van De Nijvere Pier neemt deel aan het Overleg van Volkstuinen in Utrecht (OVU); hier wordt vooral informatie uitgewisseld tussen de besturen van de volkstuinen, maar ook met het AVVN.


AVVN Samen natuurlijk tuinieren

Het Algemeen Verbond van Volkstuindersverenigingen in Nederland is de huurder van alle volkstuingrond van de Gemeente Utrecht; de vereniging is dus onderhuurder bij AVVN. Deze landelijke vereniging voor hobbytuinders, opgericht in 1929 opereert sinds  2020 onder de naam AVVN Samen natuurlijk tuinieren.

AVVN behartigt de belangen van de aangesloten verenigingen bij externe kwesties - bijvoorbeeld in onderhandelingen met grondeigenaren en/of de overheid - maar biedt ook interne hulp aan verenigingen in de vorm van ondersteuning van en cursussen voor bestuurders.

Alle tuinleden én de kandidaat-leden (dat wil zeggen degenen die nog géén lid zijn maar wel tegen een kleine vergoeding op de wachtlijst staan) ontvangen het AVVN-kwartaalblad 'De Tuinliefhebber'