Ekologische tuinier-vereniging De Nijvere Pier

Wat doen we in breder verband?

 

OVU

Het bestuur van De Nijvere Pier neemt deel aan het Overleg van Volkstuinen in Utrecht (OVU); hier wordt vooral informatie uitgewisseld tussen de besturen van de volkstuinen, maar ook met het AVVN.


AVVN

Het Algemeen Verbond van Volkstuinverenigingen in Nederland (AVVN) is de landelijke organisatie voor hobbytuinders; zij behartigt de belangen van de aangesloten verenigingen.

In Utrecht is het AVVN de huurder van alle gemeentelijke volkstuincomplexen; de vereniging is feitelijk onderhuurder bij het AVVN.

Op de AVVN-website is een schat aan wetenswaardigheden te vinden over van alles rondom hobby-tuinieren.