De Nijvere Pier 

Ekologische tuiniervereniging

Een tuin huren:

Hoe gaat dat, tuinieren?

Een tuin onderhouden, wat komt daar zoal bij kijken? Misschien heb je al ervaring; misschien trekt het je aan, maar is het nieuw voor je. Waarmee moet je dan rekening houden? 

Wat je nodig hebt zijn enthousiasme, inzet en tijd. Ervaring komt wel. Hoeveel tijd een tuin kost, verschilt nogal wat je er precies mee doet. Een tuin met vooral bessenstruiken is minder arbeidsintensief dan een groentetuin. Dáárvoor moet je de grond bewerken, zaaien, wieden en ook vaak nog gieten. Oogsten kan trouwens ook veel tijd kosten!

De ervaring leert dat je mag rekenen  op gemiddeld 8 uur per week voor een tuin van 80m². De maanden april tot augustus zijn toptijd in de tuin en vragen méér uren per week. 

     

Wat zijn de voorwaarden voor het huren van een tuin?

  • Meerderjarig zijn en woonachtig in de regio Utrecht;
  • Het onderhouden van je eigen tuin, zodanig dat deze geen hinder oplevert voor andere tuinen of voor het algemeen onderhoud; 
  • Een actieve inzet voor de vereniging bij het algemeen onderhoud van het terrein;
  • Bereidheid om te zijner tijd ook andere bijdragen 'voor het algemeen' te leveren, zoals een taak op organisatorisch en/of bestuurlijk vlak.

    

Huishoudelijk Reglement
2017-03-27 Huishoudelijk Reglement NP.pdf (122.99KB)
Huishoudelijk Reglement
2017-03-27 Huishoudelijk Reglement NP.pdf (122.99KB)

In het huishoudelijk reglement lees je welke afspraken we verder met elkaar hebben gemaakt over het tuinieren op de Nijvere Pier en alles daaromheen. NB Het Huishoudelijk Reglement wordt binnenkort vernieuwd!


Wat kost het huren van een tuin?

De kosten bestaan uit lidmaatschap van de vereniging,  tuinhuur en een onderhoudsbijdrage voor uitbesteed werk.

Bij benadering is dit (in 2020) per jaar:     

Tuin van 40 :   € 56,-

Tuin van 80 :   € 90, -

Tuin van 160 :  €160, - 

Daarnaast betaal je een borgsom voor je tuin en de benodigde sleutels (respectievelijk € 68, - en € 35, - )