Ekologische tuiniervereniging De Nijvere Pier

Een tuin huren   

Wat zijn de voorwaarden voor het huren van een tuin?

  • Meerderjarig zijn en woonachtig in de regio Utrecht;
  • Je eigen tuin in voldoende mate benutten (op een manier die je zelf leuk vindt) en onderhouden, zodanig dat deze geen hinder oplevert voor andere tuinen of voor het algemeen onderhoud; 
  • Een actieve inzet voor de vereniging bij het algemeen onderhoud van het terrein;
  • Bereidheid om te zijner tijd ook andere bijdragen 'voor het algemeen' te leveren, zoals een taak op organisatorisch en/of bestuurlijk vlak.

  

Wat kost het huren van een tuin?

De kosten bestaan uit lidmaatschap van de vereniging, tuinhuur en een onderhoudsbijdrage voor uitbesteed werk.

Bij benadering komt dat momenteel (2020) neer op ruim 1 euro per . Daarnaast vragen we een borgsom voor de tuin en de benodigde sleutels.


Hoe meld ik me aan, en wannnneer kom ik in aanmerking?

Je kunt je aanmelden via het formulier onder 'contact'.

Doorgaans nemen we dan contact met je op (telefoonnummer is handig!) voor een rondleiding en uitleg over onze tuin.

Momenteel zijn alle tuinen bezet. Er komen niet zo vaak tuinen vrij maar de belangstelling is groot. Inmiddels hebben we een  wachtlijst van meer dan 30 belangstellenden. Mede daarom vinden er voorlopig geen rondleidingen plaats.

Soms is er wél gelegenheid om 'mee' te tuinieren met iemand die (tijdelijk) zelf niet aan alle werk toekomt. Heb je daarvoor belangstelling, vermeld dit dan bij je aanmelding.