Ecologische Tuiniervereniging 

De Nijvere Pier

Over ons

 


Hoe ziet het tuinenpark eruit?

De Nijvere Pier is een mooi, natuurlijk, groen tuinenpark. Behalve de tuinen zijn er een grasland, een paddenpoel, een boomgaard met hoogstamfruit, een gemeenschappelijke composthoop, takkenrillen, een bospad, en een imker met een bijenstal.

Er zijn geen faciliteiten als elektriciteit, gebouwtjes of toilet. Water om de tuin te begieten komt uit één van de vijf handpompen; voor drinkwater is er een tappunt.

In de gemeenschappelijke schuur staat basisgereedschap (kruiwagens, schoffels) voor algemeen gebruik. Op je eigen tuin kun je een kleine gereedschapskist plaatsen en ook een kleine plastic kas (zie HR). Andere bouwwerken zijn niet toegestaan. Ook overnachten op het tuinenpark is niet toegestaan.

 

Hoe tuinieren we?

We tuinieren ecologisch: we bevorderen op natuurlijke wijze de plantenvariëteit en het bodemleven, we telen onze gewassen met gebruikmaking van wisselteelt en combinatieteelt; chemische middelen en kunstmest mogen niet gebruikt worden (zoals bij elke tuinvereniging in Utrecht). We gaan duurzaam met materialen en met de omgeving om. 

De meeste leden hebben een groentetuin met wat kleinfruit en bloemen.

De meesten mensen tuinieren (=inspannen) om te ontspannen, te genieten van de rust en de natuur en als het even mee zit die heerlijke groenten uit eigen tuin te eten.

 

Wat hoort er bij tuinieren bij een vereniging?

De vereniging ontleent haar bestaansrecht aan een actieve inzet van leden. Daarom zijn alle leden verplicht om minimaal 8 uur per jaar mee te helpen aan het onderhoud van het gemeenschappelijk terrein. Extra inzet is altijd welkom. De leden wisselen veel tips en ervaringen met elkaar uit. Het teveel aan plantjes en heerlijke oogst kan worden geruild. In de nazomer hebben we een oogstfeest. We houden rekening met elkaar. We delen onze liefde voor tuinieren. Dat zijn enkele kenmerken van tuinieren bij een vereniging. Veel leden blijven lang, een teken dat ze plezier beleven aan tuinieren bij De Nijvere Pier!


Hoeveel tuinen zijn er en hoe groot zijn ze?

Er zijn 67 tuinen, die in grootte variëren van 40 tot 80m2; je kunt maximaal 160m2 huren.

 

Plattegrond

 

Wie kan lid worden?

Iedere meerderjarige inwoner van Utrecht

 

Heb je interesse in een tuin? Zie:  een tuin huren 

 


 De vereniging, organisatiestructuur, bestuur:

De Nijvere Pier bestaat vanaf 1983. Zij pacht het stuk grond van gemeente Utrecht.

De Nijvere Pier is aangesloten bij de AVVN, de landelijke organisatie voor hobbytuinders. Dit overkoepelend orgaan behartigt  belangen van de aangesloten  verenigingen. De AVVN is  kennisbron voor het besturen van een vereniging en voor het tuinieren zelf.

Daarnaast neemt de Nijvere Pier deel aan het OVU (Overleg Volkstuinen Utrecht). We wisselen informatie uit en steunen elkaar.

Elke vereniging heeft een bestuur, statuten en een huishoudelijk reglement.

Het bestuur van de Nijvere Pier is gevormd uit leden en bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

Het bestuur vergadert twee keer per jaar en is tevens Dagelijks Bestuur voor de lopende zaken.

Het bestuur verdeelt de taken in onderling overleg.

Elk voorjaar vindt de Algemene Ledenvergadering plaats .

Uit de leden wordt een kascommissie gevormd voor het beoordelen van het financieel jaarverslag.

De statuten:

In de statuten zijn de grote lijnen vastgelegd

Het huishoudelijk reglement :

Het huishoudelijk reglement werkt de statuten gedetailleerder uit. Hier zijn concrete voorwaarden en regels omschreven die gelden voor leden. Ons huishoudelijk reglement is vergelijkbaar met dat van andere tuinenparken  (het verbod op bouwwerken geldt ook op sommige andere tuinparken).


Activiteiten van de Nijvere Pier:

Jaarlijks verschijnt ‘de Nijvere Pier Koerier’, een blad vanuit de leden, met ervaringen,  leuke weetjes en lekkere recepten.

Aan de einde van de zomer houden we het oogstfeest, met gerechten uit onze eigen tuin, een barbecue en veel gezelligheid.

De werkmiddagen -  natuurlijk met thee en koffie in de pauze - vormen een goede gelegenheid om leden te spreken die je anders niet tegenkomt.