Ekologische Tuiniervereniging 'De Nijvere Pier'

welkom op onze website

◄◄ HOME


Een tuin huren  


Om een tuin te kunnen huren moet je om te beginnen lid zijn van de vereniging


Wat zijn de voorwaarden voor lidmaatschap?

Die zijn deels vastgelegd in onze Statuten en in de huurovereenkomst met de grondeigenaar (Gemeente Utrecht).

  • Minimaal 16 jaar zijn en woonachtig in de regio Utrecht;
  • De ecologische principes actief in praktijk willen brengen voor het telen van groente, fruit en bloemen (wát precies, dat mag iedereen zelf weten) .


Hoe kan ik lid worden?
Meld je om te beginnen aan als belangstellende via het formulier onder 'Contact'.
We nemen dan contact met je op voor een kennismakingsgesprek op locatie. Pas je qua uitgangspunten bij onze club? Wil je je ook serieus inspannen voor de vereniging? Kun je ook tijd vrijmaken voor meer dan de minimaal verplichte bijdrage aan terreinonderhoud? En: loop je een beetje warm voor alle bijzondere landschappelijke waarden op ons terrein?

Als het wederzijds klikt (zie ook hieronder!) kun je kandidaat-lid worden; dan kom je op een wachtlijst. Het kan dan nog wel een paar jaar duren voor je  aan de beurt bent, aangezien het verloop gering is:  komen zelden tuinen vrij.
We stellen ook wat aanvullende eisen, die vooral te maken hebben met de enorme omvang van ons terrein - en de vele daarin te onderhouden landschapselementen -  in relatie tot het beperkte aantal leden.


  •     Een pro-actieve opstelling ten aanzien van het maandelijkse terreinonderhoud. Momenteel is elk lid verplicht MINIMAAL aan twee van de maandelijkse werkmiddagen (8 uur per jaar). Er zijn leden die vaker meewerken maar zelfs daarmee blijkt al geruime tijd dat de totale input onvoldoende is om alle noodzakelijke klussen op tijd en naar behoren te kunnen uitvoeren.  Het ziet er naar uit dat we binnenkort zullen moeten overgaan tot hetzij een fikse uitbreiding van het aantal verplichte werkuren, dan wel de contributie aanzienlijk te verhogen om uitvoering van onderhoudswerk door externen te kunnen bekostigen... 
  •  Een pro-actieve opstelling ten aanzien van het doorlopende terreinonderhoud, zoals op eigen initiatief kruien van zand naar uitgesleten paden, gras maaien (veeeel en vaak) en hagen ontdoen van onder- en overgroei (braam, hop, vlier)
  • Een pro-actieve opstelling ten aanzien van de organisatie van de vereniging. Het bestuur heeft de handen vol aan alle externe communicatie en kan zowel hierbij als voor interne zaken wel wat ondersteuning gebruiken! Er zijn momenteel commissies/werkgroepjes voor kascontrole, tuinenschouw, oogstfeestorganisatie en  Arbo & Veiligheidszaken. Er zijn nog géén werkgroepjes - maar wel dringend nodig - het reguliere grasmaaien, onderhoud van de pompen en onderhoud van het gezamenlijk gereedschap.  Kortom: er is nog véél  werk aan de winkel waar het bestuur steeds het voortouw blijkt te moeten (of zelfs alleen voor staat). We zoeken dus vooral nieuwe leden die niet alleen komen tuinieren maar ook de mouwen willen opstropen voor algemene klussen.
  • Een pro-actieve opstelling ten aanzien van het bestuur van de vereniging. Het dragen van bestuursverantwoordelijkheid is geen sinecure, maar in principe zou elk lid dat toch minstens een tijdje op zich moeten nemen. In de praktijk blijkt het echter heel moeilijk om leden hiertoe bereid te vinden.  We zoeken dus óók nieuwe leden die daar niet bij voorbaat al voor terug schrikken. 


Wat kost het?

De contributie wordt berekend op basis van het gehuurde oppervlak. In 2024 rekenen we €1,65 per m². Voor een kleine tuin (40m²) betaal je per jaar dus 66 euro, voor een grote (80m²) 132 euro.   Wanneer kom ik in aanmerking voor een tuin?
Dat is niet te voorspellen, maar reken op minstens 2 jaar wachten...  Er staan namelijk al ruim 30 mensen op de wachtlijst en het verloop is tamelijk gering.Kan ik alvast komen kennismaken?

Zéker! Als kandidaat-lid kun je meedoen aan onze  gezamenlijke werkmiddagen (met soep en andere versnaperingen) op elke laatste zondag van de maand. Lijkt dat je wat - alvast kennismaken met leden én lekker buiten de handen uit de mouwen steken - vermeld dat dan bij je aanmelding. We streven er naar elke maand nog een herinnering te sturen over de werkmiddag, maar ook zonder expliciete uitnodiging ben je als kandidaat-lid van harte welkom.