Ekologische tuinier-vereniging De Nijvere Pier

Een tuin huren  

Wat zijn de voorwaarden voor lidmaatschap en het huren van een tuin?

Die zijn vastgelegd in onze Statuten en in de huurovereenkomst met de grondeigenaar (Gemeente Utrecht)

  • Minimaal 16 jaar zijn en woonachtig in de regio Utrecht;
  • De ecologische principes onderschrijven en ook actief in praktijk willen brengen bij het telen van groente, fruit en bloemen (wát precies, dat mag iedereen zelf weten);


Wordt er ook een bijdrage verwacht aan het verenigingsleven?

Ja zeker! We hebben een terrein dat heel veel algemeen onderhoud vergt, wat ook flink wat extern overleg met zich mee brengt. Aangezien we met betrekkelijk weinig mensen zijn moet iedereen een steentje bijdragen. Dat betekent o.a.: 

  • Meedoen met het algemeen onderhoud van het groen en de voorzieningen, op tenminste twee van de maandelijkse werkmiddagen.
  • In principe bereid zijn om ook bij te dragen aan het in stand houden -  en laten bloeien - van de vereniging. Eigen initiatief hierin wordt zeer op prijs gesteld! Dat kan van alles zijn, van soep maken voor de werkmiddag of aanbieden om een klus op je te nemen, tot je aanmelden voor een commissie of je t.z.t. kandidaat te stellen voor een bestuursfunctie.

En verder hebben we met elkaar (best wel gedetailleerde ) afspraken gemaakt over hoe we ons tuinenpark willen beheren en gebruiken; die staan in ons Huishoudelijk Reglement.


Wanneer kom ik in aanmerking voor een tuin?

Dat is niet te voorspellen, maar reken op minstens 3 jaar wachten...  Er staan namelijk al bijna 40 mensen op de wachtlijst en er is weinig verloop (de afgelopen 10 jaar gemiddeld 3 per jaar).


Ik wil toch graag op de wachtlijst. Hoe meld ik me aan?

Alleen kandidaat-leden worden op de wachtlijst geplaatst. We vragen hiervoor een bijdrage van €15,- per jaar. Als tegenprestatie word je dan alvast aangemeld bij AVVN en ontvang je 4x per jaar haar kwartaalblad 'De Tuinliefhebber'.

Je kunt je aanmelden via het AANMELD-FORMULIER onder 'Contact'.

Als je zin én tijd hebt om - in afwachting van een eigen tuin - alvast te komen meehelpen met het onderhoud van het 'algemeen groen' (waaronder een heemtuin-achtig bosstrookje op de grens van ons terrein), vermeld dat dan bij je aanmelding. In dat geval zullen we zeker contact met je opnemen als we behoefte hebben aan extra handen daarvoor!