Ekologische Tuinier-vereniging ' De Nijvere Pier'

welkom op onze website

Voorzieningen

Wat is er wel?

  • Kraan: één tappunt voor drinkwater, om handen te wassen en om eet- en drinkgerei af te spoelen.
  • Pompen: vijf stuks, verspreid tussen de tuinen. Voor het begieten van zaaisels en gewassen met grondwater.
  • Eenvoudig tuingereedschap, bedoeld  voor wie zoiets zelf (nog) niet heeft en voor gebruik bij de werkzaamheden aan het algemeen groen.
  • Beschermingsmiddelen en EHBO-koffer


Wat is er niet?   

We hebben geen elektra.

Er geen sanitair, alleen een minimalistische toiletvoorziening voor hoge nood.