Ekologische tuiniervereniging De Nijvere Pier

1979-1982: op weg naar ...

DUWEN & TREKKEN


In 1978 werd in het Bestemmingsplan Rhijnsweerd  Maarschalkerweerd voor dit gebied een "recreatieve functie met behoud van landschappelijk en oecologische waarden..." vastgesteld. In het inrichtingsplan bleek de strook grond tussen de Mereveldseweg en de spoorlijn richting 's-Hertogenbosch te zijn aangewezen als bestemd voor volkstuinen.

Hierop klom een groepje 'aktievelingen' onmiddellijk in de pen: zij stuurden aan de gemeente Utrecht een verzoek om hen aan de Mereveldse weg een stuk grond toe te wijzen, zodat zij daar op natuurvriendelijke (toen nog gezien als  'alternatieve') wijze zouden kunnen gaan tuinieren. Daarvóór hadden zij eerder al de Volkstuinvereniging voor het tuinieren op Biologisch-Dynamische basis opgericht. Dat kwam niet helemaal uit de lucht vallen want de initiatiefnemers waren allen waren werkzaam bij de 'Natuurbeschermingsraad' van het toenmalige Ministerie voor Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk. Voor hun verzoek aan de gemeente hadden ze in een mum van tijd een lijst van 30 namen bij elkaar!  Zij hadden hun zinnen gezet op het stuk grond met de voormalige kersen- en perenboomgaard van de boerderij Nieuwe Knapschinkel.


Het overleg met de gemeente nam meer dan drie jaar in beslag, maar in 1982 was het dan eindelijk zover: er lag een voorstel voor een huurcontract en in december vond de officiële oprichting plaats van de  'Ekologische Tuiniervereniging De Nijvere Pier'. Voorwaarde van de Gemeente was overigens dat de vereniging wel zélf zou zorgen voor de inrichting van het terrein, conform de door de planologen vastgestelde 'structuurschets'.