Ekologische tuinier-vereniging De Nijvere Pier

1978-1982: op weg naar ...

DUWEN & TREKKEN

De geschiedenis van de Nijvere Pier begint in 1978.

In dat jaar richt een groepje 'alternatievelingen' (waaronder Sander van Opstal, Marian van Eck, Peter van de Vet en Emma van den Dool, allen bioloog en werkzaam bij de 'Natuurbeschermingsraad' van het toenmalige Ministerie voor Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk) de Volkstuinvereniging voor het tuinieren op Biologisch-Dynamische basis op, uit onvrede met het overmatig gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen op de gangbare volkstuincomlexen.


Directe aanleiding is het dan net vastgestelde Bestemmingsplan Rhijnsweerd Maarschalkerweerd. Daarin is namelijk aan het hele gebied een "recreatieve functie met behoud van landschappelijke en oecologische waarden..."  toegekend én de strook grond tussen de Mereveldseweg en de spoorlijn richting 's-Hertogenbosch heeft bestemming 'volkstuinen' gekregen!


Nog datzelfde jaar stuurt de jonge vereniging een verzoek aan de gemeente Utrecht om in het daarvoor aangewezen gebied alvast op natuurvriendelijke (toen nog gezien als 'alternatieve') wijze te mogen gaan tuinieren. Maar omdat iedereen staat te trappelen om te beginnen wordt in 1979 óók een verzoek ingediend om te mogen starten op een ongebruikt gedeelte van het schooltuincomplex aan de Floridadreef, in Overvecht.


1980: 'geboorte' van 'De Nijvere Pier'

Omdat er veel belangstelling blijkt te zijn voor tuinieren 'zonder kunstmest en bestrijdingsmiddelen'  wordt de vereniging omgedoopt in Utrechtse Biologische Tuiniervereniging.

Er komt echter maar geen antwoord van de gemeente, daarom lanceert de vereniging eind 1980 een eigen  ledenblad met plannen om de zaak te versnellen.  De naam?  'De Nijvere Pier'


1981: tijdelijk op een schooltuincomplex

een jaartje tuinieren aan de ... weg


1982: het verlossende woord

Na ettelijke telefoontjes, brieven en een gesprek met o.a. Wethouder Pot en de directeur van het grondbedrijf kwam in september 1982 eindelijk het verlossende woord: ja,  jullie mogen daar beginnen, mits .... enz.

In het Utrechts Nieuwsblad van 3 oktober 1982 doen Sander van Opstal en Emma van den Dool uitgebreid verslag van de hele voorgeschiedenis.  Zeer lezenswaard!