Ekologische Tuiniervereniging 'De Nijvere Pier'

welkom op onze website

◄◄ HOME


In breder verband

 

OVU : Overleg van Volkstuinen in Utrecht

Het bestuur van De Nijvere Pier neemt deel aan het Overleg van Volkstuinen in Utrecht (OVU); hier wordt vooral informatie uitgewisseld tussen de besturen van de volkstuinen, maar ook met het AVVN.


AVVN samen natuurlijk tuinieren

De vereniging De Nijvere Pier huurt het terrein - dat eigendom is van de Gemeente Utrecht - via het Algemeen Verbond van Volkstuindersverenigingen in Nederland. Het AVVN is opgericht in 1929 en opereert sinds  2020 onder de naam 'AVVN samen natuurlijk tuinieren'.

Klik op het plaatje om naar de AVVN-website te gaan

  • AVVN biedt voor iedereen onnoemelijk veel informatie over natuurlijk tuinieren. Voor de leden van de aangesloten verenigingen is er nóg meer te vinden op het speciale AVVN-ledennet.  
  • AVVN behartigt de belangen van de aangesloten verenigingen bij externe kwesties - bijvoorbeeld in onderhandelingen met grondeigenaren en/of de overheid.
  • AVVN  ondersteunt de aangesloten verenigingen ook bij interne kwesties, in de vorm van cursussen voor bestuurders aan, instructiebladen en -filmpjes over het gebruik van gereedschap en machines, juridische deskundigheid etc.
  • AVVN geeft een kwartaalblad uit:  'De Tuinliefhebber'. Alle leden van de aangesloten verenigingen krijgen dat thuisgestuurd. Ook de kandidaat-leden (dat wil zeggen degenen die tegen een kleine vergoeding op de wachtlijst staan) ontvangen 4x per jaar dit magazine.